Управление на качеството

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Редовни обучения

Провеждаме редовни теоретични и практически обучения на шофьорите за да подсигурим високото качество на нашите услуги и да внедрим последните иновации в сектора.

Теоретични и практически обучения

Tеоретични и практични обучения за шофьорите и персонала се провеждат, за да се придобие знание за най-новите и актуални технологии в сектора. Стараем се да внедрим своевременно иновациите в работния ни процес, за да гарантират високото ниво на услугите ни.