Технологии

Технологии

Наш приоритет е предоставянето на качествени и надеждни услуги за транспорт на автомобили. Използваме доказани системи за мониторинг и проследяване на транспорта.

Системите, които използваме ни дават полезна информация относно:

Проследяване на местонахождението на камионите

Изпращане и получаване на съобщения от шофьорите

Проследяване и калкулиране на маршрутите​

Разстояния

Пътни такси

Софтуерно решение за:

Превоз автомобили

Управление на склада

В реално време се наблюдават заявките, товарите и възможностите посредством диаграми и карти

Планирането е максимално ефективно