История

История

История на компанията

Основана през 2005, първоначално като отдел “Автовозни превози” на СОМАТ АД, Кар Транспортер изиграва ключова роля на пазара за транспорт на автомобили през годините, отличавайки се като гъвкав и ефективен партньор на голямо количество бизнеси в България.
През Юли 2014, Кар Транспортер става отделно юридическо лице, за да се доразвие и подобри бизнеса с транспорт на автомобили.
Новооснованата компания оперира със същите дългогодишни служители, продължавайки традицията и поддържайки качеството, с които беше известен отдела за автовозни превози на СОМАТ АД.