Услуги

Услуги


Ние специализираме в професионални услуги по транспорт на леки и лекотоварни автомобили. Предлагаме цялостно, пълно решение за транспорт – започвайки от вноса, съхранение и разпределение на автомобилите до крайната точка. Подсигуряваме завършването на цялостния процес по транспорт, както е планиран.

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

Транспортираме автомобили от всяка точка, до всяка точка в България, както и между логистични центрове и дилърства. По този начин можем да изпълним всяка задача бързо и ефективно

МЕЖДУНАРОДНИ АВТОТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Разполагаме с нужните разрешителни и транспортни документи, които ни позволяват да осъществяваме транспорт внос и износ на автомобили от България, транспорти в рамките на Европейски Съюз, както и извън него – Балкански Полуостров, Турция, Кавказ, Иран.

СЪДЕЙСТВИЕ

През дългогодишния ни опит натрупахме необходимите правилни контакти, така че да окажем съдействие с митнически процедури и други услуги в областта.

СТРЕМИМ СЕ ДА ПРЕДОСТАВИМ ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ НУЖДИ ПО ТРАНСПОРТ НА АВТОМОБИЛИ

Управление на качеството

Застраховки

Софтуерни системи и технологии

Продължителни подобрения

Нашата практика

Навременна и точна доставка

Богат опит

Сътрудничество и съдействие

Гъвкавост и надеждност