Контакти

Евгения Драганова

Управител

Иваничка Манева

Ръководител Диспозиция

Даниела Николова

Ръководител звено продажби

ВРЪЗКА С НАС

ул. Реазбарска 5, 1510 София, България

Факс

00359 2 4081 431

Работно време

Понеделник - Петък

Направете заявка