Контакти

Евгения Драганова

Управител

Иваничка Манева

Ръководител Диспозиция

ВРЪЗКА С НАС

ул. Абагар 22Е, 1138 София, България
София Сити Лоджистик Парк

Факс

00359 2 4081 431

Работно време

Понеделник - Петък

Направете заявка